Adwokat Michał Kalita

Adwokat Michał Kalita jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Floryda – Fredric G.Levin College of Law.

W 2005 roku złożył egzamin sędziowski w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku i w tymże roku został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Olsztynie.
Biegle włada językiem angielskim, także w zakresie angielskiego języka prawniczego, co potwierdzają zdobyte certyfikaty - First Certificate in English, Certificate in Advanced English, jak też językiem francuskim i rosyjskim.

Poza zagadnieniami związanymi z europejskim i amerykańskim systemem prawnym, w ramach odbytego w Cambridge specjalistycznego kursu języka angielskiego, a prowadzonego przez Cambridge Academy of English, poznał specyfikę brytyjskiego systemu prawnego.

Adwokat Michał Kalita posiada także licencję uprawniającą do wykonywania funkcji syndyka oraz tymczasowego nadzorcy sądowego (numer licencji 381).

Ponadto adwokat Michał Kalita posiada uprawnienia do pełnienia funkcji nadzorcy i zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych.