Sprawy karne

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne zmierzające do zapewnienia klientom prawa do obrony, a polegające w szczególności na:

  • prowadzeniu spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję i Prokuraturę
  • obronie oskarżonych w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym
  • podejmowaniu czynności w postępowaniu wykonawczym w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie i przerwę w wykonaniu kary

Kancelaria specjalizuje się w zapewnieniu pomocy prawnej z zakresu spraw karno - skarbowych, jak też  dotyczących odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych oraz spółdzielni mieszkaniowych, a nadto spraw karno-gospodarczych.

Kancelaria zapewnia również pomoc prawną pokrzywdzonym poprzez ich reprezentowanie na każdym etapie postępowania karnego, sporządzaniu pism procesowych (w tym także prywatnych aktów oskarżenia) oraz dochodzeniu należnych nawiązek i naprawienia szkody od sprawców przestępstwa.