Odszkodowania

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w uzyskaniu odszkodowania, bądź też zadośćuczynienia, zarówno od zakładów ubezpieczeń oraz od osób trzecich (w tym również sprawców wypadków i kolizji drogowych).
Czynności Kancelarii obejmują przedsądowe dochodzenie roszczeń oraz reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi.

Kancelaria Adwokacka prowadzi również postępowania związane z uzyskaniem odszkodowania za niewątpliwie niesłuszne zatrzymania i aresztowania w toku postępowania karnego.